Neljän opettajajärjestön ja Oma kieli -yhteisön kannanotto sivistysvaliokunnalle

Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Suomen englanninopettajat, Suomi toisena kielenä (S2) -opettajat, Äidinkielen opettajain liitto ja Oma kieli -yhteisö ovat vedonneet sivistysvaliokuntaan yhteisessä kannanotossaan tänään. Kannanoton voin lukea tästä linkistä.

Englanninkielistä tutkintoa perustellaan erityisesti vetovoimatekijänä ulkomailta tuleville korkean tason osaajien nuorille. Suunniteltu tutkinto ei kuitenkaan vieraskielisille ulkomailta tulijoille sovi, koska siihen sisältyy tälle kohderyhmälle mahdoton tai erittäin vaikea äidinkielen ja kirjallisuuden koe suomeksi tai ruotsiksi. Järjestöt katsovat, että IB-tutkinto on heille huomattavasti houkuttelevampi vaihtoehto. Keskeisenä viestinä kannanotossa huomautetaan, että englanninkielinen ylioppilastutkinto kasvattaisi englanninkielisen opetuksen määrää suomalaisissa lukioissa nimenomaan
suomen- ja ruotsinkielisille nuorille. Tällä olisi haitallisia vaikutuksia opetuksen
laatuun, äidinkielen osaamiseen, kansalliskielten asemaan sekä koulutukselliseen tasa-arvoon.

Tutkinnon tarpeellisuutta, perusteita ja seurauksia sekä perustuslainmukaisuutta on syytä vakavasti arvioida.