Äidinkielen opettajain liitto pitää englanninkielistä ylioppilastutkintoa virheenä

Helsingin Sanomissa Äidinkielen opettajain liiton puheenjohtaja Sari Hyytiäinen kirjoittaa 8.1.2018 aiheesta napakasti ja pitää englanninkielisen lukio-opetuksen lisäämistä ja englanninkielistä ylioppilastutkintoa vaarallisena ja tarpeettomana.

“On tärkeää, että yo-tutkinto säilyy suomen- ja ruotsinkielisenä. Maamme parikymmentä IB-lukiota antavat jo nyt mahdollisuuden myös englanninkielisen tutkinnon suorittamiseen.”