Hallituksen esityksen lyhennelmä – englanninkielistä YO-tutkintoa koskevat osuudet

Hallituksen esitys englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta sisältyy laajaa, 77-sivuiseen esitykseen laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain muuttamisesta. Jotta englanninkielistä ylioppilastutkintoa koskeva kokonaisuus olisi helpommin kansalaisten, median ja lausunnonantajien hahmotettavissa, olemme työstäneet tiivistelmän, johon on kopioimalla alkuperäisestä hallituksen esityksestä koottu kaikki tähän asiaan liittyvä teksti. Tiivistelmä on 9-sivuinen ja sen voit ladata PDF-muodossa tästä.

Julkistamme tähän dokumenttiin liittyen heinäkuun 10. päivään mennessä sivustolle keskeiset Oma kieli -yhteisön kommentit, luonnollisesti siinä tarkoituksessa, että mahdollisimman monet lausunnonantajat huomioisivat myös englanninkieliseen tutkintoon liittyvän muutosehdotuksen sekä sen perusteluihin liittyvät heikkoudet.