Hallitus esittää englanninkielistä yo-tutkintoa ohi perustuslain – vielä voit vaikuttaa!

Hallitus antoi 15.11.2018 eduskunnalle englanninkielisen ylioppilastutkinnon sisältävän lakiesityksen. Hallitus ei ole katsonut tarpeelliseksi ehdottaa lakiesityksen perustuslainmukaisuuden arviointia, vaikka lakiesitys selvästi puuttuu perustuslain vastaisesti kansalliskielten asemaan lukion opetuskielinä kahdella merkittävällä tavalla:

1) Englanninkielinen ylioppilastutkinto aiheuttaa suoraan englanninkielisen perusopetuksen lisääntymistä. Jo nyt valtaosa englanninkielisen perusopetuksen oppilaista on äidinkieleltään kansalliskielisiä, ja paikkamääriä aiotaan lisätä voimakkaasti. Siten yhä useampi suomen- ja ruotsinkielinen nuori saisi koulusivistyksensä ja lukiokoulutuksensa englanniksi. Tämä on puuttumista kansalliskielten asemaan lukio-opetuksen kielenä. Perustuslakivaliokunta on aiemmin todennut, että tällaisessa tilanteessa lakia ei voitaisi säätää normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä.

2) Englanninkielinen lukiokoulutus aiotaan toteuttaa tarjoamalla kyseisissä lukioissa osa kursseista ainoastaan englanniksi, myös suomen- ja ruotsinkielisillä linjoilla opiskeleville.

Oma kieli -yhteisö jatkaa vaikuttamista kansanedustajiin ja poliittisiin puolueisiin sekä pyrkii median kautta nostamaan perustuslakinäkökulmaa esille. Jokainen voi nyt vaikuttaa omalta osaltaan seuraavilla tavoilla:

1) Allekirjoita vetoomus.

2) Lähetä vapaamuotoinen sähköposti haluamillesi kansanedustajille. Yhteystiedot löydät eduskunnan sivuilta: keskeisiä tahoja tässä vaiheessa ovat puhemiesneuvosto ja sivistysvaliokunta sekä eduskuntaryhmät.

3) Jaa tämän sivun linkkiä sosiaalisen median verkostoissasi ja sähköpostilla mahdollisimman monelle.

Ei anneta vielä periksi – kansalaisilla on oikeus perustuslain mukaiseen lainsäädäntöön ja asianmukaisesti perusteltuihin lakeihin! Pääviesti kansanedustajille tässä vaiheessa on, että lakiesityksestä tulisi poistaa englanninkielinen ylioppilastutkinto tai laki tulisi käsitellä perustuslakivaliokunnassa.