Helsingin Sanomat uutisoi kriittisestä lausuntokierroksesta

HS 8.9.2018

Helsingin Sanomat/Marjukka Liiten on tehnyt ison jutun (8.9.2018) englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta otsikolla Englanninkielinen ylioppilastutkinto herättää epäilyjä – Opetusministeri kuitenkin uskoo sen vetävän Suomeen perheitä ulkomailta. Jutussa siteerataan useita kriittisiä lausunnonantajia. Myös Oma kieli -yhteisön näkemys on päässyt esille Hesarin verkkoversion jutussa.

Ministeri Grahn-Laasoselta on pyydetty kommentteja ja niissä hän lähinnä tyytyy toistamaan aiemmin lausuttuja esityksen perusteluita, eikä niinkään vastaa esitettyyn kritiikkiin.

Ainoa uusi väite on yritys leimata IB-lukiot akateemisesti niin vaativaksi tutkinnoksi, ettei se toimisi kansainvälisten perheiden riittävänä ratkaisuna. Tälle ei ole esitetty mitään perusteluita, ja oletettavaa onkin, että käsitys “akateemisesta vaativuudesta” sekä vaikeudesta päästä lukioon liittyy enemmän siihen, että aloituspaikkamäärästä ja valintakriteereistä johtuen hakijoiksi valikoituu paljon erinomaisia oppilaita – joista osan äidinkieli ja aiempi koulukieli on ollut täysin suomi tai ruotsi. Tätähän olisi täysin mahdollista poliittisin päätöksin ohjata ja kehittää mm. sisäänpääsykriteereitä, kuten osa IB-lukioiden rehtoreistakin on lausunut aiemmin.