Kielipoliittinen kysely kansanedustajaehdokkaille – 89 % kannattaa kielipoliittisen ohjelman laatimista

Huhtikuun 2019 eduskuntavaalien ehdokkaille toteutettiin kielipoliittinen kysely, johon vastasi yhteensä 258 ehdokasta. Ilahduttavasti valtaosa ehdokkaista kannatti kyselyssä Oma kieli -yhteisön tärkeinä pitämiä teemoja: kansalliskielten aseman vahvistamista suhteessa englannin vyöryyn, suomen ja ruotsin tärkeää roolia kansalliskielinä, äidinkielisen opetuksen ja koulutuksen ensisijaisuutta sekä kotoperäisten ja muiden vähemmistökielten aseman vahvistamista. Peräti 89 prosenttia vastaajista kannatti kielipoliittisen ohjelman laatimista seuraavalla hallituskaudella.

Voit tarkastella vastauksia ehdokkaittain täältä.
Kooste kaikista kysymyksistä ja vastauksista yhteensä sekä puolueittain löytyy täältä.
Paljon lisää dataa ja analyysiä esimerkiksi vähemmistökielten ja kielidiversiteetin näkökulmista löydät täältä, ja ehdokkaiden ryhmittelyn kielipoliittisiin segmentteihin sekä vastaukset ja puoluejakauman segmenteittäin täältä.

Kyselyssä yhteensä 34 % vastaajista päätyi ryhmittelyssä tukemaan Oma kieli -yhteisön tärkeinä pitämiä asioita. Olemme listanneet heistä parhaat 20 ehdokasta Oma kieli -indeksillä mitattuna.