Lausuntoaika päättynyt – hallituksen esitys saa paljon painavaa kritiikkiä

Hallituksen esitysluonnoksen (21.6.2018) lausuntokierros on päättynyt. Yhteensä lausunnon antoi ylioppilastutkintolaista 105 organisaatiota.

Peräti 11 lausunnoista piti hanketta englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta huonosti perusteltuna ja/tai erittäin haitallisena ja toi esille erilaisia korjausehdotuksia tai vaati, ettei englanninkielistä ylioppilastutkintoa pidä toteuttaa esitetyssä muodossa. 30 muuta lausunnonantajaa löysi ehdotuksesta korjattavaa tai huolenaiheita, 32 suhtautui hankkeeseen myönteisesti, useimmiten vain toistaen hallituksen esityksessä esitettyjä perusteluita. 32 lausunnonantajaa ei ottanut kantaa esitykseen tältä osin. Jaottelu perustuu Oma kieli -yhteisön tekemään koosteeseen – PDF-muodossa luettavissa/ladattavissa tästä. Siihen on koottu helposti luettavaan muotoon lausunnoista kaikki ne osuudet, jotka liittyvät lain nimenomaan tähän osaan.

Kokonaan tai pääosin kriittisiä arvioita antoivat seuraavat tahot:

Aikuislukioiden opettajat ry
Finlands svenska lärarförbund FSL
Helsingin kaupunki
Joensuun kaupunki
Jyväskylän yliopisto
Kotimaisten kielten keskus
Oma kieli -yhteisö
Oulun yliopisto
Suomen englanninopettajat ry
Äidinkielen Opettajain Liitto
Saamelaiskäräjät

Oma kieli -yhteisön lausuntoa kävi määräaikaan mennessä kannattamassa Change.org-palvelussa 84 kansalaista antaen sähköpostiosoitteensa. Kiitos kaikille mukana olleille! Nyt jäämme seuraamaan mitä vaikutusta annetuilla lausunnoilla tulee olemaan hallituksen esitykseen. Mikäli hallitus esittää englanninkielistä ylioppilastutkintoa, jatkamme vaikuttamistyötä pyrkien kertomaan sivistys- ja perustuslakivaliokunnille esityksen puutteista. Lue myös Helsingin Sanomien hyvä juttu aiheesta (8.9.2018)!

Parhaat palat lausunnoista tässä:

Oulun yliopisto: “Mikäli englanninkielinen tutkinto toteutuisi, kansalliskielillä tutkinnon suorittavilla opiskelijoilla pitäisi olla edelleen oikeus suorittaa kaikki lukio-opintonsa kansallisilla kielillä.”

Finlands svenska lärarförbund FSL: Det finns också en uppenbar risk i att lyfta engelskan som examenspråk med tanke högskole- och universitetsstudierna eftersom engelskan redan nu har stark position inom forskningen.

Helsingin kaupunki: Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan tutkinto ei tässä muodossa palvele sille ajateltua kohderyhmää, sillä äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen suorittaminen hyväksytysti toisella kansallisista kielistä vaatii vahvaa kyseisen kielen hallintaa […].

Kotimaisten kielten keskus: “Lakiehdotuksella on isoja yhteiskunnallisia ja koulutuspoliittisia vaikutuksia. Niistä merkittävimpiä on, että englanninkielinen ylioppilastutkinto toimii päänavaajana sille, että Suomen kuntiin voidaan vapaasti perustaa englanninkielisiä lukioita. Lakiesitys tavoitellee reipasta englanninkielisen koulutuksen kasvua.”

Suomen englanninopettajat ry: “Tällainen puolittainen uudistus, jossa muun tutkinnon voi suorittaa englanniksi (koska itsensä ilmaiseminen on vaikeaa suomeksi/ruotsiksi), mutta silti on suoritettava vaativa äidinkielen koe, ei palvele ajateltua kohderyhmää. IB-järjestelmä on heille riittävä ja kansainvälisesti tunnustettu tutkinto. Äidinkieli on myös ajattelun kieli ja siksi emme kannata englanninkielistä ylioppilastutkintoa.

Äidinkielen opettajain liitto: “Englanninkielinen ylioppilastutkinto rohkaisisi lukioita järjestämään yhä enemmän englanninkielistä opetusta, mitä emme pidä millään muotoa hyvänä kehityssuuntana. Päinvastoin valtion pitäisi tukea kaikin keinoin kansalliskielten asemaa koulutuksen ja sivistyksen kielinä.”

Oma kieli -yhteisö: “[…] Oma kieli -yhteisö pitää hallituksen esitykseen sisältyvää englanninkielisen ylioppilastutkinnon suoritusmahdollisuutta tarpeettomana, sivistyksellistä ja koulutuksellista yhdenvertaisuutta vähentävänä sekä kansalliskielten asemaa heikentävänä ja siten perustuslain vastaisena, mistä syistä se tulisi poistaa eduskunnalle annettavasta hallituksen esityksestä.”