Tutkimus: lukiota englanniksi käyvien äidinkielen taito heikkeni selvästi

ruotsin ja englannin liput

Sveriges Radio raportoi Tukholman yliopiston kielitietelijä Maria Lim Falkin tutkimuksesta, jonka mukaan englanninkielistä lukiota käyvien ruotsinkielisten nuorten äidinkielen taito heikkenee huomattavasti ikätovereihin verrattuna lukion aikana.

“[…]den fjärde terminen skriver eleverna på ett engelskt program betydligt sämre än eleverna som valt att läsa gymnasiet på svenska.”

Tutkija havaitsi myös, että kun opettajat joutuivat opettamaan muulla kuin äidinkielellään, tukeutuivat he enemmän luennoivaan opetustapaan ja kävivät kaavamaisesti läpi etukäteen tekemäänsä materiaalia, pyrkien välttämään improvisointia tai hankalia kysymyksiä. Myöskin englanniksi opiskelevien ryhmissä oppilaat kysyivät vähemmän tarkennuksia. Kun oppilas todella ymmärsi asian, osasi hän kertoa sen ruotsiksi. Kun taas asia jäi epäselväksi, käytti oppilas selostaessaan asiaa mieluummin englantia ja toisteli opettajan lauseita.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6828431
https://tidningenalfa.se/undervisning-pa-engelska-mer-invecklat-an-utvecklande/

Voit lukea lisää koulutuksesta muulla kuin äidinkielellä tästä.