Oikeusasiamies puuttui julkisten hankkeiden englanninkielisiin nimiin

Iltalehti uutisoi 30.9.2020 oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätöksestä, jossa tämä moittii oikeusministeriön hankkeen ”Rainbow Rights – Promoting LGBTI Equality in Europe” sekä projektin ”Against hate” nimeämistä englanniksi.

Oikeusasiamies muistuttaa, että perustuslain mukaan kansalliskielet Suomessa ovat suomi ja ruotsi, ja hankkeiden nimeäminen yksinomaan englanniksi ei ole sopusoinnussa tämän kanssa.

“Ministeriön tapaisen kaksikielisen viranomaisen tulee oma-aloitteisesti osoittaa toiminnassaan käyttävänsä kumpaakin kansalliskieltä. Lisäksi kielilaki edellyttää maan kielellisen kulttuuriperinnön vaalimista ja molempien kansalliskielten käytön edistämistä. Vieraita kieliä on mahdollista käyttää kansalliskielten lisäksi muttei niitä syrjäyttäen,” toteaa Jääskeläinen.

Oikeusministeriö perusteli englanninkielisiä hankenimiä sillä, että kyseessä olivat “työnimet”, joita ei ollut tarkoitettukaan viestittäviksi suurelle yleisölle. Oikeusasiamies piti kuitenkin tärkeänä periaatteena hallinnon avoimuutta ja yleisön tietoisuutta käynnissä olevista hankkeista, ja tämän päämäärän saavuttamiseksi ei ollut asianmukaista nimetä hankkeita pelkästään englanniksi.