Om oss

KÄÄNNÖSLUONNOS!

Oma kieli är en virtuell gemenskap etablerat för att stödja de nationella språken i Finland via distribution av information, diskussioner och offentliga uttalanden. Vi försöker att skapa ett forum för våra egna nationella språk (finska, svenska och samiska språk), riktat till personer som är intresserade av deras roll i det finska samhället. Oma kieli syftar till att utnyttja denna gemenskap för att utbilda allmänheten, attityder, politiskt beslutsfattande och samhället i allmänhet.

Oma kieli-laget välkomnar alla som är intresserade av Finlands nationella språk och deras roll i samhället, i synnerhet jämfört med det engelska språket.

Vi tror på det följande:

1) Språkrelaterad aktivism behövs för att behålla våra nationella språk som allmänna språk i samhället.

2) Med nationella / inhemska språk menar vi finska, svenska och samiska språk. Alla finländare borde känna till minst ett annat nationellt språk utöver sitt modersmål. Oma kieli-webbplatsen och gemenskapen kommer att fungera främst på finska, men kommentarer och foruminmatning kan också göras på svenska eller på ett av de samiska språken.

3) Vi stöder utbildning av flera främmande språk på hög nivå, ständigt ökande internationalisering samt gästfrihet mot alla som kommer till Finland från utlandet. Deras modersmål är också viktiga och förtjänar särskilt stöd.

4) Engelska har en särskild roll i det internationella livet och, till exempel, som språket för forskning. Därför måste vi sträva efter en hög nivå av engelska språket. Det är också önskvärt att vi studerar ett brett urval av andra främmande språk.

5) När det gäller beslutsfattande är det viktigt att vi vågar stödja våra nationella språk. Språkpolitiken behöver inger avreglering.

Om du delar dessa övertygelser och du vill vara med, kan du erbjuda artiklar för publicering och gå med i vårt team för att skapa mer medvetenhet om vilket stöd våra egna språk kan behöva. Du kan nå oss på: info@omakieli.com. Vårt huvudspråk för tillfället är finska, men artiklar kan publiceras även på svenska.

KÄÄNNÖSLUONNOS – om du kan hjälpa med texten, vänligen skicka email: info@omakieli.fi