Oma kieli -yhteisön mielipidekirjoitukset yo-tutkinnosta

Oma kieli -yhteisön näkemykset nousivat esille ylioppilastutkintolain valmistelun yhteydessä paitsi sivustollamme, FB-julkaisuissa ja Twitterissä, myöskin muutamassa mielipidekirjoituksessa.

Uusin kirjoitus julkaistiin 22.2.2019 Helsingin Sanomissa ja se on vastineemme koulutusvientitoimijoiden esittämiin huoliin (HS 16.2.2019) liittyen englanninkielisen tutkinnon poistamiseen ylioppilastutkintolaista. Oma kieli -yhteisön tekstin voit lukea tästä. Keskeinen viestimme on, että nyt käsittelyssä hylätty englanninkielinen tutkinto ei olisi edes soveltunut koulutusvientiä varten sen sisältämän kansalliskielisen äidinkielen kokeen vuoksi. Mahdollinen uusi valmistelu, jossa keskityttäisiin selvittämään tarvitaanko ja miten voidaan toteuttaa tutkinto koulutusviennin tarpeisiin on päin vastoin koulutusvientialalle hyvä uutinen. Halusimme myös tuoda esille, että koulutusvientitoimijoiden esittämä ajatus suomalaisen koulutuskentän laajamittaisesta englanninkielistämisestä on huolestuttava, ja siirtyminen pois äidinkielisestä koulusivistyksestä johtaisi koulutusjärjestelmämme tason laskuun.

Aiemmin on Helsingin Sanomissa julkaistu kirjoituksemme englanninkielisen ylioppilastutkinnon haitoista siinä muodossa kuin se sisältyi hallituksen esitykseen.

Myös Kaleva on julkaissut Oma kieli -yhteisön kirjoituksen otsikolla “Englanninkielinen ylioppilastutkinto on Troijan hevonen kansalliskieliselle koulutukselle”, jossa kerroimme suunnitellun englanninkielisen tutkinnon laajoista haitoista ja sen tarpeettomuudesta sekä vaadimme hylkäämään hankkeen ja käynnistämään suomen kielen lautakunnan vaatiman kielipoliittisen ohjelman laatimisen