Omien kieltemme juhlapäivä: sivistysvaliokunta hylkäsi englanninkielisen yo-tutkinnon!

Eduskunnan sivistysvaliokunta on tämänpäiväisessä kokouksessaan hyväksynyt mietinnön, jossa mahdollisuus englanninkieliseen ylioppilastutkintoon poistetaan lakiehdotuksesta. Valiokunta vaatii, että englanninkielinen ylioppilastutkinto valmistellaan uudelleen siten, että hankkeen perustuslainmukaisuus ja vaikutukset kansalliskielille otetaan huomioon. Valiokunta katsoi, että lakiehdotus olisi täytynyt lähettää perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, mikäli englanninkielinen ylioppilastutkinto olisi haluttu sisällyttää lakiin.

Valiokunnan mietinnössä arvioidaan, että englanninkielinen ylioppilastutkinto voisi olla sinänsä tarpeellinen erityisesti koulutusvientituotteiden kehittämiseksi.

Oma kieli -yhteisö on erittäin iloinen siitä, että valiokunnassa on ollut rohkeutta tarkastella lakiluonnosta perusteellisesti ja myöskin kuulla kansalaisjärjestöjä ja asiantuntijoita laajasti ennen päätöksentekoa. Olemme sekä omassa lausunnossamme lakiluonnoksesta, yhdessä opettajajärjestöjen kanssa antamassamme kannanotossa että sivistysvaliokunnan kuulemisessa ja siihen liittyvässä lausunnossamme tuoneet esille nimenomaan lakiehdotukseen sisältyviä ongelmia perustuslain ja kansalliskielten aseman näkökulmasta. Näiden keskeisten ongelmien lisäksi lakiehdotus olisi luonut yksikkökustannuksiltaan erittäin kalliin mallin eikä se olisi soveltunut äidinkielivaatimuksensa vuoksi lainkaan päätarkoitukseensa: vetovoimatekijän luomisena ulkomailta tuleville vieraskielisille nuorille.

Toivomme, että uuteen hallitusohjelmaan sisällytetään suomen kielen lautakunnan vaatima kielipoliittisen ohjelman laatiminen. Vasta sen valmistumisen jälkeen voitaisiin harkita millaisin tavoittein ja reunaehdoin englanninkielinen ylioppilastutkinto voitaisiin toteuttaa – mikäli sille löytyy aito tarve ja tapa toteuttaa se perustuslain mukaisesti, heikentämättä kansalliskielten asemaa.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietinnön voit lukea eduskunnan sivuilta tästä linkistä.