Tarvitaan kielipoliittinen ohjelma – esite hallitusneuvottelijoille

Hallitusneuvotteluiden käynnistyessä Oma kieli -yhteisö on julkaissut perustelut kielipoliittiselle ohjelmalle. “Miksi ja millainen kielipoliittinen ohjelma” kertoo nojaa suomen kielen lautakunnan vaatimukseen kielipoliittisesta ohjelmasta. Kansalliskielten käyttöala on kaventunut eli englanti vyöryy käyttökieleksemme, kansalliskielten hallinta on heikentynyt, vähemmistökielten asemassa olisi paljon tehtävissä pienillä panostuksilla ja maahanmuuttajille tarjottavaa kansalliskielten opetusta olisi tehostettava.

Suomalaisten asenteet omia kieliä kohtaan ovat Länsi-Euroopan ylivoimaisesti ynseimmät, vain 68 % suomalaista pitää vähintään toisen kansalliskielen osaamista tärkeänä osana suomalaista identiteettiä. Esim. Norjassa vastaava osuus on 97 %.

Lue 10-sivuinen esitteemme tästä.