Tietoa Oma kieli -yhteisöstä

Oma kieli -yhteisö on perustettu vaikuttamaan kotimaisten kielten asemaan tiedottamisen, keskustelujen ja kannanottojen muodossa. Sen tarkoituksena on tarjota keskusteluareena omista kielistämme ja niiden asemasta kiinnostuneille kansalaisille ja hyödyntää yhteisön voimaa vaikuttamisessa yleisiin asenteisiin, poliittiseen päätöksentekoon ja yhteiskuntaan yleisesti.

Olemme yksityishenkilöiden perustama projekti, emme ole yhdistys, ja toimimme täysin talkoopohjalta, emmekä saa mitään ulkopuolista rahoitusta. Yhteisö ei ole puoluepoliittisesti sitoutunut. Toiminnassa voi olla mukana omalla nimellään tai anonyymisti esimerkiksi keskustelupalstalle kirjoittamalla.

Perustajatiimi toivottaa mukaan toimintaan kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kotimaisista kielistä ja niiden asemasta englantiin nähden. Teesimme ovat:

1) Tarvitaan aktiivista kielipoliittista toimintaa, jotta kotimaisten kieltemme asema yhteiskunnan yleiskielinä säilyy – erityisesti englannin paineessa.

2) Kotimaisilla kielillä tarkoitamme suomen, ruotsin ja saamen kieliä. Jokaisen suomalaisen on hyvä osata äidinkielensä lisäksi vähintään yhtä kotimaista kieltä. Yhteisön ja verkkosivuston yleiskielenä on suomi, mutta myös ruotsiksi ja saameksi on lupa kirjoittaa keskusteluihin ja kommentteihin.

3) Kannatamme kansainvälistymistä: sitä, että on ihmiset ympäri maailman voivat olla toistensa kanssa vuorovaikutuksessa, tehdä töitä tai opiskella yhdessä. On hyväksi, että suomalaiset voivat käydä opiskelijavaihdossa tai töissä ulkomailla – ja että ulkomailta voi tulla Suomeen tekemään töitä tai opiskelemaan joustavasti. Tulijat kohtaamme vieraanvaraisesti kaikilla osaamillamme kielillä. Myös maahanmuuttajien omat äidinkielet ovat tärkeitä ja ansaitsevat erityistä tukea.

4) Englannilla on erityinen rooli kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja mm. tutkimuksen kielenä. Siksi on tärkeää, että jatkossakin panostamme englannin korkeatasoiseen osaamiseen. Suomalaisten on tärkeä osata monipuolisesti myös muita kieliä.

5) Erityisesti poliittisessa päätöksenteossa on tärkeää, että uskalletaan olla jämerästi omien kielten tukena. Norminpurku ei sovellu kielipolitiikkaan.

Jos nämä teesit tuntuvat omilta ja haluat antaa aikaasi kotimaisten kielten asialle, voit tarjota toimitustiimille juttujasi julkaistavaksi ja tulla mukaan ideoimaan uusia kansalaisvaikuttamisen muotoja. Ole yhteydessä: info@omakieli.fi

Yhteisö pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön antamalla lausuntoja ja kannanottoja tai vastaavia. Tällaisista kannanotoista vastaavat yhteisön perustajajäsenet (palvelussa käyttäjätunnuksilla Omakieli / etunimi). Pyrimme myös antamaan kaikille käyttäjille mahdollisuuden kommentoida ja päästä vaikuttamaan esimerkiksi lausuntoihin ja osoittamaan kannatustaan käyttäen Change.org-palvelua tai vastaavia allekirjoituspalveluita.

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Marja Alkio
projektin perustajajäsen
Käyttäjänimi sivustolla: Omakieli / Marja