Tietoa Oma kieli -yhteisöstä

Oma kieli -yhteisö on perustettu vaikuttamaan kansalliskielten ja kotoperäisten vähemmistökielten asemaan tiedottamisen, keskustelujen ja kannanottojen muodossa. Sen tarkoituksena on tarjota keskusteluareena omista kielistämme ja niiden asemasta kiinnostuneille kansalaisille ja hyödyntää yhteisön voimaa vaikuttamisessa yleisiin asenteisiin, poliittiseen päätöksentekoon ja yhteiskuntaan yleisesti.

Olemme yksityishenkilöiden perustama projekti, emme ole yhdistys, ja toimimme täysin talkoopohjalta, emmekä saa mitään ulkopuolista rahoitusta. Yhteisö ei ole puoluepoliittisesti sitoutunut. Toiminnassa voi olla mukana omalla nimellään tai anonyymisti esimerkiksi keskustelupalstalle kirjoittamalla.

Perustajatiimi toivottaa mukaan toimintaan kaikki, jotka ovat kiinnostuneita omista kielistämme (kansalliskielistä ja kotoperäisistä vähemmistökielistä) ja niiden asemasta, erityisesti englantiin nähden. Vaikka toimintamme keskiössä on nimenomaan vaikuttaa siihen, ettei englanti vyöryisi yhteiskuntamme yleiskieleksi tai peräti kolmanneksi viralliseksi kieleksi, tuemme myös kotoperäisten vähemmistökielten asemaa sekä suhtaudumme myönteisesti maahanmuuttajien omien äidinkielten opetukseen ja laadukkaaseen ja monipuoliseen vieraiden kielten opetukseen Suomessa. Teesimme ovat:

1) Tarvitaan aktiivista kielipoliittista toimintaa, jotta kansalliskielten asema yhteiskunnan yleiskielinä säilyy – erityisesti englannin paineessa.

2) Jokaisen suomalaisen on hyvä osata vähintään toista, mieluiten molempia kansalliskieliä ja/tai kotoperäistä vähemmistökieltä äidinkielensä lisäksi. Oma kieli -yhteisön ja verkkosivuston sekä FB-sivuston yleiskielenä on suomi, käytännön syistä ja resurssien rajallisuuden vuoksi. Toki kommentoida saa millä tahansa kielellä.

3) Kannatamme kansainvälistymistä: sitä, että on ihmiset ympäri maailman voivat olla toistensa kanssa vuorovaikutuksessa, tehdä töitä tai opiskella yhdessä. On hyväksi, että suomalaiset voivat käydä opiskelijavaihdossa tai töissä ulkomailla – ja että ulkomailta voi tulla Suomeen tekemään töitä tai opiskelemaan joustavasti. Tulijat kohtaamme vieraanvaraisesti kaikilla osaamillamme kielillä. Myös maahanmuuttajien omat äidinkielet ovat tärkeitä ja ansaitsevat erityistä tukea.

4) Englannilla on erityinen rooli kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja mm. tutkimuksen kielenä. Siksi on tärkeää, että jatkossakin panostamme englannin korkeatasoiseen osaamiseen. Suomalaisten on tärkeä osata monipuolisesti myös muita kieliä.

5) On tärkeää, että uskalletaan olla jämerästi omien kielten tukena. Norminpurku ei sovellu kielipolitiikkaan.

Jos nämä teesit tuntuvat omilta ja haluat antaa aikaasi omien kielten asialle, voit tarjota toimitustiimille juttujasi julkaistavaksi ja tulla mukaan ideoimaan uusia kansalaisvaikuttamisen muotoja. Ole yhteydessä: info@omakieli.fi

Yhteisö pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön antamalla lausuntoja ja kannanottoja tai vastaavia. Tällaisista kannanotoista vastaavat yhteisön perustajajäsenet (palvelussa käyttäjätunnuksilla Omakieli / etunimi). Pyrimme myös antamaan kaikille käyttäjille mahdollisuuden kommentoida ja päästä vaikuttamaan esimerkiksi lausuntoihin ja osoittamaan kannatustaan käyttäen Change.org-palvelua tai vastaavia allekirjoituspalveluita.

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Marja Alkio
projektin perustajajäsen
Käyttäjänimi sivustolla: Omakieli / Marja