Kielivaalikone avattu – Valkompassen om språk har öppnats

Jaa:Oma kieli ry:n toteuttama Kielivaalikone on nyt avattu äänestäjille.

Onko tärkeää, että kaikki pysyvästi Suomessa asuvat osaavat suomea tai ruotsia? Syrjiikö pelkästään englanniksi tarjottava asiakaspalvelu niitä, jotka eivät osaa kovin hyvin tai lainkaan englantia? Onko tarpeen lisätä englanninkielisenä järjestettävää koulutusta Suomessa? Näihin ja muihin kielipoliittisiin kysymyksiin on vastannut tähän mennessä jo 670 eduskuntavaaliehdokasta ensimmäistä kertaa toteutettavassa Kielivaalikoneessa.

Kielivaalikoneessa voi vastata yhteensä 28 kysymykseen ja saada suosituksia oman vaalipiirinsä ehdokkaista. Palvelu näyttää lisäksi havainnollisesti ne kysymykset, joissa käyttäjän vastaukset eroavat eniten ehdokkaan vastauksista. Palvelussa voi selata ehdokkaiden vastauksia ja kielipoliittisia vaalilupauksia myös vastaamatta kysymyksiin. Kielivaalikone toimii osoitteessa https://kielivaalikone.fi.

Oma kieli ry on saanut Suomen Kulttuurirahastolta ja Svenska kulturfondenilta tukea kielivaalikoneen toteuttamiseen.


Valkompassen om språk har nu öppnats.

Är det viktigt att alla som bor permanent i Finland kan finska eller svenska? Diskriminerar kundservice som endast erbjuds på engelska personer vars kunskaper i engelska är otillräckliga eller obefintliga? Behöver vi öka andelen engelskspråkig utbildning i Finland? Dessa och andra språkpolitiska frågor har hittills besvarats av 670 riksdagskandidater i den nya Valkompassen om språk.

I Valkompassen om språk kan du svara på 28 frågor och få rekommendationer bland kandidaterna i din egen valkrets. Tjänsten visar också de frågor där dina och riksdagskandidatens svar skiljer sig mest från varandra. Det går också att bläddra bland kandidaternas svar och språkpolitiska vallöften utan att svara på frågorna. Valkompassen om språk hittar du här: https://valkompassomsprak.fi.

Eget språk rf har fått stöd av Finska Kulturfonden och Svenska kulturfonden för att genomföra Valkompassen om språk.

Tietoa yhdistyksestä