Om föreningen

Oma kieli ry – Eget språk rf är en partipolitiskt obunden, rikstäckande, registrerad förening som verkar med medel från medlemsavgifter och donationer.

FÖRENINGENS MÅL
Eget språk rf:s mål är att påverka ställningen och värderingen av våra egna gemensamma språk, finska och svenska. Vårt mål är att sammanföra en bred folkrörelse till stöd för våra egna språk, att lyfta fram forskningen om de många biverkningarna av till exempel anglifieringen och sträva efter att påverka lagstiftningen, regeringen och näringslivet samt de medborgerliga attityderna gentemot våra egna språk.

FÖRENINGENS VÄRDEN

Eget språk rf betonar vikten av alla människors rätt att använda och vårda sitt eget modersmål, att med stöd av samhället stärka de inhemska minoritetsspråkens ställning och att ha omfattande och mångsidiga kunskaper i främmande språk.

Föreningen startar sin verksamhet på finska och vi hälsar även medlemmar med svenska eller något annat språk som sitt modersmål varmt välkomna. Inledningsvis skapar vi webbplatsen och informationen huvudsakligen på finska; senare kommer vi att sträva efter att genomföra verksamheten mer omfattande också på svenska.

FÖRENINGENS VERKSAMHET

Huvudfokus för föreningens verksamhet ligger på påverkansarbete. Vi strävar efter att ta fram rekommendationer och uttalanden som baserar sig på framforskad information för beslutsfattare, offentliga förvaltningar, privata aktörer och medier. Utöver dessa tillhandahåller vi en diskussionsplattform för dem som är intresserade av nationalspråken, deras framtid och språkpolitiken. Vi samlar även in lättillgänglig information, bl.a. om offentliga debatter och vetenskaplig forskning som relaterar till nationalspråk, modersmålsinlärning och språkpolitik.

MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSFÖRDELAR

Du kan ansluta sig som understödsmedlem om du är över 18 år och stödjer föreningens mål och koncept. Du blir medlem genom att fylla i medlemsansökan och betala årsavgiften. År 2022 är årsavgiften 10 euro.

Alla medlemmar har möjlighet att gå med i medlemskapets privata FB-grupp, där vi planerar och utövar föreningens verksamhet.

KONTAKTINFORMATION

info@omakieli.fi

Styrelseordförande Marja Alkio
marja.alkio@omakieli.fi
+358-45-136 4696

FÖRENINGENS STADGAR

Oma kieli ry – Eget språk rf:s stadgar i PDF-format (på finska)