Usein kysytyt kysymykset

Jaa:

 1. Millaista toimintaa Oma kieli ry järjestää?
  Toiminnan pääpaino on vaikuttamistyössä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten julkaisujen ja tutkimusten tuottamista, yhteydenpitoa poliittisiin päättäjiin, julkiseen hallintoon, yrityksiin ja mediaan. Tarkoituksena on myös tarjota erilaisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ihmisille, joita omien kielten asia ja kielipolitiikka kiinnostaa. Lisäksi keräämme ja välitämme tietoa kielipoliittisesta keskustelusta, oikeudellisista ratkaisuista, lainsäädäntöhankkeista, yritysten toiminnasta ja tieteellisestä tutkimuksesta esimerkiksi äidinkielisen koulutuksen merkityksestä.
 2. Miksi kannattaa liittyä kannatusjäseneksi?
  Kannatusjäsenenä pääset osallistumaan halutessasi toimintamme suunnitteluun ja toteutukseen, voit liittyä jäsenistön omaan, yksityiseen FB-ryhmään ja pysyt ajan tasalla sinua kiinnostavasta teemasta: kansalliskielten asemasta käytävästä julkisesta keskustelusta, vaikuttamishankkeista ja uusimmasta tutkimustiedosta. Kannatusjäsenenä voit myös osallistua yhdistyksen vuosikokoukseen, jossa sinulla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi: jäsenyys maksaa v. 2022 vain 10 e / vuosi.
 3. Mihin jäsenmaksutuotot käytetään?
  Oma kieli ry on vasta käynnistänyt toimintansa ja vuosi 2022 on sen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Emme saa vielä valtionapuja tai muuta vastaavaa rahoitusta, joten kaikki toiminnan kulut rahoitetaan jäsenmaksutuotoin ja lahjoituksin. Yhdistyksellä ei ole lainkaan palkattuja työntekijöitä, vaan toiminta tapahtuu vapaaehtoisvoimin. Meillä ei myöskään ole toimitiloja eikä kiinteitä kuluja, joten jäsenmaksutuotoista n. 10–15 % ohjautuu hallinnollisiin kuluihin ja 85–90 % vaikuttamistyöhön. Vaikuttamistyön kuluja voivat olla esim. tutkimukset, joita teemme tutkimuslaitosten kanssa.
 4. Onko Oma kieli ry poliittisesti sitoutumaton?
  Kyllä on. Oma kieli ry:ssä uskomme, että omien kieltemme asia voi olla kaikkien suomalaisten ja Suomessa asuvien sydäntä lähellä, aivan puoluetaustasta riippumatta. Poliittisesti sitoutumaton ei kuitenkaan tarkoita epäpoliittista. Oma kieli ry pyrkii vaikuttamaan poliittisten puolueiden ohjelmiin, lainsäädäntöhankkeisiin, julkisen hallinnon toimintaan sekä yleiseen kielipoliittiseen ilmapiiriin ja asenteisiin.
 5. Kannattaako Oma kieli ry pakkoruotsia?
  Oma kieli ry ei yhdistyksenä keskity suomen ja ruotsin kielten keskinäisen aseman puntarointiin, toisen kotimaisen kielen opiskelun toteuttamiseen tai kielellisten oikeuksien toteutumiseen. Näiden asioiden kehittämiseen, seurantaan ja lainmukaisen toteutumisen varmistamiseen on monia mekanismeja ja muita toimijoita.

  Lähdemme siitä ajatuksesta, että Suomen omat, yhteiset kielet ovat perustuslain turvaamat suomi ja ruotsi. Näillä kielillä täytyy Suomessa voida täysipainoisesti elää, opiskella, tehdä työtä ja asioida. Oma kieli ry tekee osaltaan työtä tämän turvaamiseksi.

Tietoa yhdistyksestä