Usein kysytyt kysymykset

Jaa:

 1. Millaista toimintaa Oma kieli ry järjestää?
  Toiminnan pääpaino on vaikuttamistyössä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisten julkaisujen ja tutkimusten tuottamista, yhteydenpitoa poliittisiin päättäjiin, julkiseen hallintoon, yrityksiin ja mediaan. Tarkoituksena on myös tarjota erilaisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ihmisille, joita omien kielten asia ja kielipolitiikka kiinnostaa. Lisäksi keräämme ja välitämme tietoa kielipoliittisesta keskustelusta, oikeudellisista ratkaisuista, lainsäädäntöhankkeista, yritysten toiminnasta ja tieteellisestä tutkimuksesta esimerkiksi äidinkielisen koulutuksen merkityksestä.
 2. Miksi kannattaa liittyä kannatusjäseneksi?
  Kannatusjäsenenä pääset osallistumaan halutessasi toimintamme suunnitteluun ja toteutukseen, voit liittyä jäsenistön omaan, yksityiseen FB-ryhmään ja pysyt ajan tasalla sinua kiinnostavasta teemasta: kansalliskielten asemasta käytävästä julkisesta keskustelusta, vaikuttamishankkeista ja uusimmasta tutkimustiedosta. Kannatusjäsenenä voit myös osallistua yhdistyksen vuosikokoukseen, jossa sinulla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi: jäsenyys maksaa v. 2023 vain 10 e / vuosi.
 3. Mihin jäsenmaksutuotot käytetään?
  Oma kieli ry on käynnistänyt toimintansa v. 2022. Toimintamme kulut katetaan jäsenmaksutuotoin, apurahoin ja lahjoituksin. Yhdistyksellä toiminta tapahtuu pääosin vapaaehtoisvoimin. Meillä ei myöskään ole toimitiloja eikä kiinteitä kuluja, joten jäsenmaksutuotoista n. 10–15 % ohjautuu hallinnollisiin kuluihin ja 85–90 % vaikuttamistyöhön. Vaikuttamistyön kuluja voivat olla esim. tutkimukset, joita teemme tutkimuslaitosten kanssa.
 4. Onko Oma kieli ry poliittisesti sitoutumaton?
  Kyllä on. Oma kieli ry:ssä uskomme, että omien kieltemme asia voi olla kaikkien suomalaisten ja Suomessa asuvien sydäntä lähellä, aivan puoluetaustasta riippumatta. Poliittisesti sitoutumaton ei kuitenkaan tarkoita epäpoliittista. Oma kieli ry pyrkii vaikuttamaan poliittisten puolueiden ohjelmiin, lainsäädäntöhankkeisiin, julkisen hallinnon toimintaan sekä yleiseen kielipoliittiseen ilmapiiriin ja asenteisiin.
 5. Kannattaako Oma kieli ry toisen kotimaisen kielen pakollisuutta?
  Oma kieli ry ei yhdistyksenä keskity suomen ja ruotsin kielten keskinäisen aseman puntarointiin, toisen kotimaisen kielen opiskelun toteuttamistapoihin tai kielellisten oikeuksien toteutumiseen.
  Suomessa yhteiset kielet ovat perustuslain turvaamat suomi ja ruotsi, ja että on hyvä, että kaikilla suomalaisilla ja Suomessa asuvilla on vähintään yksi yhteinen kieli, jolla toimia. Siksi on hyvä, että suomalaiset oppivat ja osaavat laajasti molempia kansalliskieliä.

Tietoa yhdistyksestä