KIELIPOLIITTINEN KYSELY

Kansanedustajaehdokkaat ja kielipoliittiset segmentit

Oma kieli -yhteisön toteuttamassa kielipoliittisessa kyselyssä kansanedustajaehdokkaille selvitettiin vastaajien asenteita kansalliskieliin, ruotsi kieleen, englannin vyöryyn, äidinkieliseen koulutukseen, kotoperäisiin vähemmistökieliin sekä maahanmuuttajien äidinkielten tukemiseen. Kyselyyn vastanneista...

ENGLANNINKIELINEN YO-TUTKINTO

ÄIDINKIELI JA KOULUTUS

OMAT KIELET MEDIASSA