Tietoa yhdistyksestä

Oma kieli ry – Eget språk rf on puoluepoliittisesti sitoutumaton, valtakunnallinen rekisteröity yhdistys, joka toimii jäsenmaksu-, apuraha- ja lahjoitusrahoituksella.

YHDISTYKSEN TAVOITTEET
Oma kieli ry:n tavoitteena on vaikuttaa omien, yhteisten kieltemme suomen ja ruotsin kielen asemaan ja arvostukseen. Tavoitteenamme on kerätä yhteen laaja kansanliike omien kieltemme tueksi, nostaa esille tutkimustietoa esimerkiksi englanninkielistämisen monista haittavaikutuksista ja pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön, hallinnon ja yritysten toimintaan sekä kansalaisasenteisiin omia kieliämme kohtaan.

YHDISTYKSEN ARVOT

Oma kieli ry pitää tärkeänä kaikkien ihmisten oikeutta käyttää ja vaalia omaa äidinkieltään, kotoperäisten vähemmistökielten aseman vahvistamista yhteiskunnan toimesta sekä laajaa ja monipuolista vieraiden kielten osaamista.

Yhdistys aloittaa toimintansa suomenkielisenä, ja toivottaa lämpimästi tervetulleeksi myös ruotsinkieliset ja muunkieliset jäsenet. Verkkosivusto ja tiedotus toteutetaan alkuun pääosin suomeksi; myöhemmin pyritään toteuttamaan toimintaa laajemmin myös ruotsiksi.

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Yhdistyksen toiminnan pääpaino on vaikuttamistyössä. Pyrimme tuottamaan tutkittuun tietoon perustuvia suosituksia ja kannanottoja poliittisille päättäjille, julkiselle hallinnolle, yksityisille toimijoille ja medialle. Näiden lisäksi tarjoamme keskustelualustan kansalliskielistä, niiden tulevaisuudesta ja kielipolitiikasta kiinnostuneille. Keräämme myös helposti saataville tietoa mm. kansalliskieliin, äidinkieliseen oppimiseen ja kielipolitiikkaan liittyvästä julkisesta keskustelusta ja tieteellisistä tutkimuksista.

JÄSENYYS JA JÄSENEDUT

Kannatusjäseneksi voi liittyä yhdistyksen tavoitteita ja toiminta-ajatusta tukeva yli 18-vuotias henkilö täyttämällä jäsenhakemuksen ja maksamalla vuosimaksun. Vuonna 2022 vuosimaksu on 10 euroa. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä.

Kaikki jäsenet voivat osallistua yhdistyksen vuosikokoukseen, joka pidetään tammi–toukokuussa ja kaikilla jäsenillä on kokouksessa myös puheoikeus. Varsinaisilla jäsenillä on lisäksi äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Lisäksi kaikki jäsenet pääsevät osallistumaan jäsenistön yksityiseen FB-ryhmään, jossa suunnitellaan ja toteutetaan yhdistyksen toimintaa. Jäsenmaksutuotot käytetään pääosin tiedon tuottamiseen, erilaisten kyselyiden ja tutkimusten toteuttamiseen sekä vaikuttamistyöhön kuten julkaisujemme ja tavoitteidemme näkyvyyden edistämiseen.

YHTEYSTIEDOT

info@omakieli.fi

Hallituksen puheenjohtaja Marja Alkio
marja.alkio@omakieli.fi
+358-45-1364696

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Oma kieli ry – Eget språk rf:n säännöt PDF-muodossa