Tulossa: Kielivaalikone – Kommer snart: Valkompass om språk

Jaa:

Kielikysymykset ovat Suomessa nyt erityisen ajankohtaisia. Mikä on paras koulutuksen kieli, pitääkö julkiset palvelut tarjota myös englanniksi tai pärjääkö Suomessa enää kaikkialla kansalliskielillä eli suomeksi tai ruotsiksi? Entä tarvitaanko kansalliskielten tueksi tiukempaa lainsäädäntöä? Kielivaalikoneessamme voit tuoda esiin omat kantasi näihin aiheisiin.

Kielivaalikone julkaistaan äänestäjien käytettäväksi 3.3.2023 mennessä osoitteissa kielivaalikone.fi ja valkompassomsprak.fi.

Ohjeet ehdokkaille löytyvät täältä.


Språkfrågor är just nu särskilt aktuella i Finland. På vilket språk borde utbildningen ske? Måste offentliga tjänster erbjudas också på engelska? Klarar man sig fortfarande överallt med våra nationalspråk, finska och svenska? Eller behöver vi en strängare lagstiftning till stöd för nationalspråken? I vår Valkompass kan du föra fram dina synpunkter på språkfrågor.

Valkompassen om språk öppnas för väljarna senast 3.3.2023 på adressen kielivaalikone.fi och valkompassomsprak.fi.

Instruktioner till kandidaterna finns här.

Tietoa yhdistyksestä