Kansalliskielibarometri 2023

Jaa:

Haluavatko suomalaiset vaalia kansalliskielistä Suomea vai ollaanko valmiita käyttämään enenevästi englantia kansalliskielten rinnalla tai jopa niiden sijaan? Näkevätkö suomalaiset englannin kielen lisääntyvässä käytössä samanlaisia haittoja ja uhkakuvia kuin mm. kielentutkijoiden suunnasta on esitetty? Entä tarvitsevatko kansalliskielet tuekseen tiukempaa sääntelyä?

Oma kieli ry on toteuttanut yhteistyössä Kantar Publicin (Verian) kanssa suomalaisten asenteita ja mielipiteitä mittaavan Kansalliskielibarometrin. Barometri julkaistaan kolmessa osassa. Ensimmäinen osa – Kansalliskielet ja englanti – on julkaistu 4.12.2023 ja toinen osa, Koulutus, palvelut ja työelämä – on julkaistu 9.4.2024.

Tietoa yhdistyksestä