Kansalliskielibarometrin 1. osa julkaistu

Jaa:

Haluavatko suomalaiset vaalia kansalliskielistä Suomea vai ollaanko valmiita käyttämään enenevästi englantia kansalliskielten rinnalla tai jopa niiden sijaan? Näkevätkö suomalaiset englannin kielen lisääntyvässä käytössä samanlaisia haittoja ja uhkakuvia kuin mm. kielentutkijoiden suunnasta on esitetty? Entä tarvitsevatko kansalliskielet tuekseen tiukempaa sääntelyä?

Oma kieli ry on toteuttanut yhteistyössä Kantar Publicin (Verian) kanssa suomalaisten asenteita ja mielipiteitä mittaavan Kansalliskielibarometrin. Barometrin ensimmäinen osa – Kansalliskielet ja englanti – on julkaistu 4.12.2023. Jatkona julkaistaan kaksi muuta osaa, joissa käsitellään mm. koulutukseen, julkisiin ja yksityisiin palveluihin, työelämään sekä kielipoliittiseen ohjaukseen liittyviä kysymyksiä.

Kansalliskielibarometri 2023, Osa 1
Kansalliskielibarometri 2023, Osa 1 Taulukot
Kansalliskielibarometri 2023, Osa 1 Kysymykset

Nationalspråksbarometern 2023, Del 1
Nationalspråksbarometern 2023, Del 1, Frågor
Nationalspråksbarometern 2023, Del 1, Tabeller

Tietoa yhdistyksestä