Uusi yhdistys kansalliskielten asialla

Jaa:

Kansalliskielten aseman vahvistamista ajava Oma kieli ry – Eget språk rf aloittaa toimintansa.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa omien kieltemme suomen ja ruotsin kielen asemaan ja arvostukseen. Englannin kieli on nousemassa – ja sitä osin myös innokkaasti nostetaan – kolmanneksi kansalliskieleksi: vaaditaan englanninkielistä koulupolkua, Espoo julistautui kolmikieliseksi kaupungiksi, vaaditaan työelämän kielen vaihtamista englanniksi ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on paljon ravintoloita, joissa ruokalista ja palvelu on tarjolla vain englanniksi.

Englannin kielen nostamisella yhteiskunnan kolmanneksi yleiskieleksi olisi laajoja ja vakavia haittapuolia mm. yhteiskunnan yhteisyyden tunteelle, tasa-arvolle, opetuksen ja koulutuksen laadulle, elinkeinoelämän kilpailukyvylle ja omille kielillemme täysimittaisina kielinä. Laajeneva englannin kielen käyttö jättää syrjään sen noin kolmanneksen suomalaisista, jotka eivät osaa englantia lainkaan tai osaavat sitä huonosti. Lopulta Suomessa olisi englanninkielinen eliitti ja kansalliskielinen rahvas. Nyt voimme vielä valita toisin.

Oma kieli ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton, rekisteröity yhdistys, joka toimii jäsenmaksu-, apuraha- ja lahjoitusrahoituksella. Tavoitteenamme on kerätä yhteen laaja kansanliike omien kieltemme tueksi, nostaa esille tutkimustietoa englanninkielistämisen monista haittavaikutuksista ja pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön, hallinnon ja yritysten toimintaan sekä kansalaisten asenteisiin omia kieliä kohtaan.

Oma kieli ry pitää tärkeänä kaikkien ihmisten oikeutta käyttää ja vaalia omaa äidinkieltään sekä erityisesti kotoperäisten vähemmistökielten aseman kehittämistä julkisin varoin. Erityisen tärkeää on, että Suomeen pysyvästi asettuville maahanmuuttajille tarjotaan sekä kannustimia että mahdollisuus saavuttaa nopeasti korkeatasoinen suomen ja/tai ruotsin kielen taito. Julkisten palveluiden laajamittainen tarjoaminen englanniksi on lopulta karhunpalvelus maahanmuuttajien integroitumiselle ja viihtymiselle. Vieraita kieliä tulee osata mahdollisimman monipuolisesti ja mm. englannin kielellä on tärkeä rooli kansainvälisessä kanssakäymisessä. Kaiken kielitaidon pohjana on kuitenkin vahva oman äidinkielen osaaminen.

Yhdistys aloittaa toimintansa suomenkielisenä, ja toivottaa lämpimästi tervetulleeksi myös ruotsinkieliset ja muunkieliset jäsenet. Verkkosivusto ja tiedotus toteutetaan alkuun pääosin suomeksi.

Ensimmäisenä vaikuttamishankkeena olemme käynnistäneet nimien keräämisen opetusministeriölle ja eduskuntapuolueille osoitettuun vetoomukseen, jossa vaaditaan toimenpiteitä kansalliskielisen opetuksen turvaamiseksi.

Lisätietoja: info@omakieli.fi

Tietoa yhdistyksestä